Yapısal Reform Destek Birimi (SRSS)


Avrupa Birliği (AB), yaşadığı ekonomik krizin atlatılması çabaları bağlamında, üye ülkelere kamu yönetimlerini etkinleştirmesi, daha güçlü yönetim ve daha etkili kurumsallaşmayı sağlaması amacı ile Temmuz 2015 tarihinde, direkt olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e bağlı faaliyet gösteren, Yapısal Reform Destek Birimi'ni kurmuştur.

AB, Kıbrıs Sorununda gelinen aşamayı da göz önünde bulundurarak Kıbrıslı Türklere sağlanan yardımların koordinasyonu görevini de 2016 yılında yine bu birime vermiştir.

Daha fazla bilgi ve belge için Yapısal Reform Destek Birimi'nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kıbrıs Türk Toplumu Yardım Programı

Kıbrıs, 1 Mayıs 2004 tarihinde bölünmüş bir ada olarak, Kıbrıs Türk tarafında AB Müktesebatının uygulanması askıya alınarak, AB'ye tam üye olmuştur. Ancak, Kıbrıs Sorununun çözümü çabaları bu tarihten sonra da devam etmiştir. Bundan dolayı, AB ileride adanın tekrar birleşmesi durumunda Kıbrıslı Türklerin olabildiğince AB müktesebatına hazırlanabilmesi amacıyla bir program oluşturmuştur.

Programı, Kıbrıslı Türkler ile birlikte yürütebilmek için de Lefkoşa'da AB Destek Ofisi'ni faaliyete geçirmiştir.

Faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi ve belge için Kıbrıs Türk Toplumu Yardım Programı'nın sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Tüzükler

Kıbrıs Sorununun çözümü amacı ile Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan ve 24 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar'ın ayrı referandumlarda oyladığı plan, Kıbrıslı Türkler tarafından onaylanmış olup Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilmesi nedeni ile yürürlüğe girememiştir. Bu durum, AB tarafından Kıbrıslı Türklerin AB ile daha fazla yakınlaşma talebi olarak kabul edilmiş ve Avrupa Komisyonu bu amaç ile Yeşil Hat Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü ve Kıbrıslı Türkler ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nü hazırlanmıştır.

Ancak bu tüzüklerden Yeşil Hat Tüzüğü ve Mali Yardım Tüzüğü yürürlüğe girebilmiş, Kıbrıslı Türkler ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Kıbrıslı Rumların vetoso nedeni ile uygulamaya geçirilememiştir.

Kıbrıslı Türkler ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nü indirmek için tıklayınız. 

Yeşil Hat Tüzüğü'nü indirmek için tıklayınız. 

Mali Yardım Tüzüğü'nü indirmek için tıklayınız.